21окт., 18/ 0 views

Data Модули TCG

Продуктовата серия TCG на STW се състои от бордови компютри, които са съвместими както в рамките на едно поколение, така и между поколенията. Съвместимостта се отнася до формата, годността и функцията и по-специално взема под внимание софтуера. Стратегията на STW за FFF гарантира максимална сигурност на инвестициите и гарантира надеждност в бъдеще …

Read more
31авг., 18/ 0 views

Сензори

Sensors record physical parameters and convert these into electrical signals. In this way, different parameters which describe the conditions of a mobile machine can be recorded and further processed. Pressure, temperature, expansion, inclination angle, angular speed or position are used in the monitoring and control of the drive, the working funct …

Read more